Sveriges Manchester – arbetarstaden Norrköping

Posted on Leave a commentPosted in Europa, Sverige

Sedan industrialiseringen kom till Sverige på 1800-talet har Norrköping utvecklats till en av Sveriges viktigaste arbetarstäder. I synnerhet frodades tygindustrin länge i staden, vilket gör att smeknamnet ”Sveriges Manchester” faktiskt känns ganska träffsäkert. Dels i det faktum att båda är just arbetarstäder med fokus på tyg, men även geografiskt med en […]